Asistenčné služby

Z dôvodu Vášho časového vyťaženia sme sa vzájomne dohodli na poskytovaní asistenčných služieb 

to znamená, že...

 • na základe Vašej žiadosti bude pracovné ponuky prijímať a spracovávať Vaša asistentka
 • na doručené maily určené Vám bude asistentka odpovedať výlučne na základe Vašich pokynov a nenesie právnu zodpovednosť za obsah správ,
 • z dôvodu efektívnej komunikácie budú pokyny dohodnuté mailom, vopred, ešte pred začatím poskytovania služieb a asistentka je oprávnená postupovať podľa nich rovnako pri každej ponuke automaticky,
 • akékoľvek zmeny v pokynoch ste povinná zaslať mailom a asistentka je povinná zapracovať ich do systému a postupovať podľa toho,
 • asistentka nie je oprávnené tieto pokyny svojvoľne meniť,
 • asistentka je oprávnená poskytnúť na základe Vašich pokynov info (voľné termíny, podmienky stretnutia, atď.), ktoré sú potrebné k uzatvorenia | potvrdenia pracovnej ponuky,
 • asistentka je oprávnená poskytnúť údaje (osobné, kontaktné), ktoré sú potrebné k uzatvorenia | potvrdenia pracovnej ponuky (zaslanie zálohy, zakúpenie letenky),
 • forma a celkový systém, akým bude spolupráca prebiehať si vzhľadom na skúseností určí asistentka,
 • asistenčné služby sú bezplatné,
 • ukončenie služieb je možné kedykoľvek bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou,
 • z vašej strany mám súhlas na základe dohody s klientom žnížit cenu za vaše služby o 10% maximálne