Kontaktujte nás...

Akékoľvek Vami poskytnuté údaje pred, počas a po ukončení spolupráce podliehajú
Zákonu č. 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov...


V prípade Vášho seriózneho záujmu o informácie, prípadnú spoluprácu, stať sa úspešnou Luxusnou | VIP spoločníčkou je potrebné dohodnúť si os. stretnutie. Stretnutie je samozrejme DISKRÉTNE | NEZÁVAZNÉ  a je pre obe strany veľmi dôležité. 

Sme Vám k dispozícii utorok, streda a štvrtok v čase od 09:00 do 16:00.Pýtate sa prečo je stretnutie dôležité? Považujeme to z našej strany za maximálny prejav seriózneho prístupu...

• neradi poskytujeme informácie mailom ani telefonicky, pretože chceme predísť tomu, aby ste si o našej ponuke urobili na základe mailovej komunikácie mylnú, alebo skreslenú predstáv,
• na stretnutí sa Vám bude manažérka venovať približne hodinu a v príjemnom prostredí si presne preberieme o čo ide a aké sú podmienky našej spolupráce,
• na tento účel máme zriadenú kanceláriu v BA, stretnutia neradi absolvujeme v hlučných nákupných centrách, kľudne môžete prísť v sprievode inej osoby,
• stretnutia sa uskutočňujú iba v Bratislave (SK), kde sídli naša firma