Celý obsah si prosím prečítajte veľmi pozorne a postupujte podľa pokynov

Akonáhle si nájdete tento mail si prosím pripravte a pošlite nám nasledovné.  


Kontakt & Text about me 

1, ak nemáte zriaďte si tel. číslo, ktoré bude slúžiť na komunikáciu s klientom (nezverejňuje sa na stránke), 

2, nainštalujte si prosím aplikáciu WhatsApp, budem Vás prostredníctvom nej v súrnom prípade kontaktovať, na moje správy je potrebné odpovedať asap.,

3, Vaše mailové konto si nainštalujte do mobilu, nastavte si upozornenia pre došlú poštu, pravidelne si kontrolujte mailovú adresu,

4, kým sa prezentácia spustí potrebujeme text ABOUT ME

  • v anglickom jazyku
  • v prvej osobe
  • môže mať decentný "šteklivý" nádych, nesmie však byť vulgárny
  • v rozsahu minimálne 10 viet

Mal by to byť text, ktorý vás vystihuje a zároveň klienta zaujme. Klienti si tieto texty čítajú a veľakrát sa i podľa toho rozhodujú. Asistentka na tento text môže poukázať v mailovej komunikácii. Vyvarujte sa textom typu... Hello, I like sport, books atď... strohým a nudným textom:( Tento text poslúži iba ako ukážka, inšpirácia, je v tretej osobe, vy ho napíšte v prvej, opisujete sama seba, nekopírujte ho prosím...

Im Tall, slim, attractive - Meet our lady, Melania. The late 20-year-old blonde has an open-minded and adventurous character. These are the perfect conditions for an unforgettable escort service. The lady is a very interesting person. She works as an interpreter, as a part-time model, and loves to discover distant countries. Thanks to her communicative, polite, and charming nature, she manages to get in touch with people in every situation and to inspire them. This makes the beauty the perfect lady companion for various occasions and events in upscale locations.
If you prefer a date in a more private ambiance, you may invite the lady to a sushi dinner or a French à la carte restaurant. These are Melania's culinary preferences - and it creates the perfect setting to get to know each other better, and break the ice. However, that will not be necessary. Because with me, you will feel comfortable and at ease from the very first second. After dinner or another event, she will surprise you...Book the charming Melania today. A fantastic time awaits you with a girl who will put you in the mood with charm, charisma, and sex appeal.

Formulár č.1 info. na stránke


Spôsob spolupráce & organizácie stretnutí 

Keďže ide o to, aby bolo poskytovanie as. služieb čo najefektívnejšie preštudujte si prosím, bude naša spolupráca prebiehať. Alfa Omega je náš organizačný kalendár. 

1, Určenie Vašich podmienok...
vopred ste si určila podmienky (ceny, dátumy, atď...), za ktorých ste ochotná stretnutie absolvovať,

2, Prichádza ponuka...
ponuka, ktorá je s Vašimi podmienkami kompatibilná sa automaticky potvrdzuje a posielajú sa klientovi údaje k zaslaní zálohy na stretnutie, Vám odosielame mail, že sa čaká na zálohu a vy si nemáte v danom dátume nič plánovať,
zopakujem to, čo sme si povedali na stretnutí, nebudeme Vám posielať každú ponuku na schválenie, bolo by toho veľmi veľa a asistenčné služby by nemali žiadny význam.

3, Záloha bola prijatá...

klient Vám poslal zálohu na stretnutie, výška zálohy sa môže líšiť, z dôvodu diskrétnosti ide na naše č. účtu, tu i zostáva a o túto sumu sa Vám znižuje výška poplatku.
V prípade, že máte u nás preplatok, bude Vám zaslaný na Vaše číslo účtu po ukončení posledného stretnutia.

4, Informujeme Vás o tom...
napíšeme Vám, zatiaľ iba toľko, že stretnutie je uzatvorené a čakajú sa od klienta meeting details, ako náhle klient meeting details pošle preposielame priamo Vám kompletné informácie,

5, Plánovanie Vášho osobného voľna...
vaše súkromné voľná si môžete organizovať MIMO uzatvorených stretnutí samozrejme, dávajte však pozor, aby ste mala voľna primerane, aby sme mali kam uzatvárať stretnutia

Formulár č.2 info. pre uzatvorenie stretnutia